Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Stavební úpravy lesní cesty Hrušková Etapa I.

Loketské městské lesy s.r.o. děkují za podporu při realizaci projektu:

Stavební úpravy lesní cesty „Hrušková“ Etapa I.,

který byl realizován v rámci operace Lesnická infrastruktura,

jejímž cílem jsou investice do budování a rekonstrukcí lesnické infrastruktury. 

Projekt je spolufinancován prostřednictvím Státního zemědělského investičního fondu v rámci 11. kola příjmu žádostí,  registrační číslo žádosti: 20/011/0432b/341/002656.

Délka opraveného úseku činí celkem 1573 m, hlavním přínosem rekonstrukce lesní cesty je zlepšení přístupnosti lesních porostů z hlediska zvýšení efektivity obhospodařování lesních porostů, předcházení vzniku a rychlejší eliminace následků kůrovcové kalamity. Dalším přínosem projektu je zvýšení rekreační funkce lesa v turisticky atraktivní lokalitě.