Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Aktuality

Sběrný dvůr dovolená

  !!!

Vážení občané, dovolujeme si Vás informovat o tom, že 

VE DNECH 25-26.7.2024

JE SBĚRNÝ DVŮR Z DŮVODU ČERPÁNÍ DOVOLENÉ UZAVŘEN.

 

 

Slavnostní otevření Loketských stezek 2021

Loketské městské lesy s.r.o. a partner projektu Technické služby Loket s.r.o.

v úterý 13.9.2022 slavnostně otevřely Loketské stezky.

Poděkování za spolupráci patří MAS Sokolovsko za podporu při realizování projektu.

Budoucím návštěvníkům přejeme mnoho příjemných zážitků v příměstských lesích a krásné výhledy na město.

Loketské stezky 2021

 

Loketské městské lesy s.r.o. děkují za podporu při realizaci projektu:

Loketské stezky 2021

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 prostřednictvím metody SCLLD, kterou administruje MAS Sokolovsko o.p.s. 

Program je zařazen do operace 19.2.1. Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje Fiche 6 -Rozvoj rekreačních funkcí lesa, registrační číslo žádosti 21/005/19210/341/078/001461.

Cílem projektu je posílení nabídky místních rekreačních možností v návštěvnicky oblíbené lokalitě Loketských lesních stezek, zvýšení bezpečnosti návštěvníků lesa prostřednictvím vybudování ochranného zábradlí a umístění interaktivních prvků s populárně vzdělávací funkcí. Celkem bylo zbudováno 500 m ochranného zábradlí, umístěno turistické odpočívadlo a lavičky, interaktivní prvky a naučné tabule. 

Loketské městské lesy s.r.o. děkují MAS Sokolovsko spolupráci.

 

 

Stavební úpravy lesní cesty Hrušková Etapa I.

 

 

Loketské městské lesy s.r.o. děkují za podporu při realizaci projektu:

Stavební úpravy lesní cesty „Hrušková“ Etapa I.,

který byl realizován v rámci operace Lesnická infrastruktura,

jejímž cílem jsou investice do budování a rekonstrukcí lesnické infrastruktury. 

Projekt je spolufinancován  prostřednictvím Státního zemědělského investičního fondu v rámci 11. kola příjmu žádostí,  registrační číslo žádosti: 20/011/0432b/341/002656.

Délka opraveného úseku činí celkem 1573 m, hlavním přínosem rekonstrukce lesní cesty je zlepšení přístupnosti lesních porostů z hlediska zvýšení efektivity obhospodařování lesních porostů, předcházení vzniku a rychlejší eliminace následků kůrovcové kalamity. Dalším přínosem projektu je zvýšení rekreační funkce lesa v turisticky atraktivní lokalitě.

 

Den otevřených lesů

 Loketské městské lesy Vás srdečně zvou


Termín konání: 18.6.2022

Místo: Dvory 31, Loket,  Sídlo společnosti „Supí potok“

Zažijte lesy jinak. Pohledem jejich vlastníků, kteří o něm vědí nejvíc, protože se o svůj les starají a rozumí mu. Prožijte příjemný víkendový den s rodinou nebo přáteli v lese v blízkém okolí.

Program

10:00 hod Oficiální zahájení akce trubači SLŠ Žlutice

10:05 hod Úvodní slovo odborného lesního hospodáře (představení lesních majetků, způsob hospodaření, místní fauna a flóra)

10:30 hod Komentované ukázky:

  • Přibližování železným koněm
  • Technika – vyvážečka, manipulace odvozní soupravy
  • Stromolezectví
  • Laserová střelnice
  • 13:00 hod Představení dravců SLŠ
  • Prezentace SLŠ Žlutice – trenažer harwestoru, 3D tiskárna, představení jednotlivých studijních oborů s názornou ukázkou

13:30 hod Myslivecká naučná stezka

Soutěže: v sekání dřeva, skákání v pytlích, hod na terče, chůze na chůdách

15:00 hod Oficiální konec akce odtroubí trubači SLŠ Žlutice

V průběhu je zajištěno občerstvení + (opékání buřtů)

Hlavními cíli jsou:

Přiblížit veřejnosti práci a priority nestátních vlastníků lesů.

Ukázat principy trvale udržitelného hospodaření v lese a jejich důležitost pro vyrovnání se s dopady klimatické změny.

Připomenout, co vlastníci prostřednictvím svého majetku poskytují celé společnosti.

O lese

Město Loket je a bylo významným vlastníkem lesů již od 13.století. Loketské městské lesy s.r.o. v současné právní formě vznikly roku 1997.

Loketské městské lesy s.r.o. v lese hospodaří praxí tradičního lesníka, zároveň implementují nové technologie do běžné lesnické praxe a uchovávají vědomosti a tradice, které se snaží předávat dalším generacím lesníků. O porosty pečujeme v rámci trvale obnovitelného hospodaření s cílem co nejmenších zásahů do lesního systému a využitím biodynamiky porostů, s využitím přirozené obnovy lesů v zastoupení jak hospodářských, tak melioračních dřevin v přirozeném poměru daného místními podmínkami. Více jak polovina lesních majetků je zahrnuta do lesů zvláštního určení (CHKO Slavkovský les, přírodní památky, lesy se zvýšenou půdoochranou a vodoochranou funkcí). Mimo lesnictví se zabýváme myslivostí, zemědělskou činností, prodejem řeziva a surového dříví, balneologií, kde výstupem je certifikovaný balneologický materiál z Krásenského rašeliniště používaný v lázeňství.

Trvale udržitelné hospodaření v lesích

Město Loket má všechny své lesy certifikovány systémem PEFC (www.pefc.cz). Výměra PEFC certifikovaných lesů celosvětově přesahuje 242 milionů hektarů lesů a v České republice 1,85 mil. ha, tedy více než 70 % celkové rozlohy lesů v ČR. Loketské lesy jsou certifikované již od roku 2002.

Číst více

Rekonstrukce sídla Supí potok

Projekt REKONSTRUKCE SÍDLA SUPÍ POTOK – ÚSPORY ENERGIE je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je snížení energetické náročnosti objektu. Dojde k instalaci tepelných čerpadel, zateplení obvodových stěn, podlah, střechy a výměny otvorů. Ekonomickým přínosem je úspora provozních nákladů. Ekologickým přínosem je snížení spotřeby energií, a tudíž snížení produkce emisí.

Číst více