Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Loketské stezky 2021

 

Loketské městské lesy s.r.o. děkují za podporu při realizaci projektu:

Loketské stezky 2021

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 prostřednictvím metody SCLLD, kterou administruje MAS Sokolovsko o.p.s. 

Program je zařazen do operace 19.2.1. Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje Fiche 6 -Rozvoj rekreačních funkcí lesa, registrační číslo žádosti 21/005/19210/341/078/001461.

Cílem projektu je posílení nabídky místních rekreačních možností v návštěvnicky oblíbené lokalitě Loketských lesních stezek, zvýšení bezpečnosti návštěvníků lesa prostřednictvím vybudování ochranného zábradlí a umístění interaktivních prvků s populárně vzdělávací funkcí. Celkem bylo zbudováno 500 m ochranného zábradlí, umístěno turistické odpočívadlo a lavičky, interaktivní prvky a naučné tabule. 

Loketské městské lesy s.r.o. děkují MAS Sokolovsko spolupráci.