Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Aktuality

Sběrný dvůr dovolená

  !!!

Vážení občané, dovolujeme si Vás informovat o tom, že 

VE DNECH 25-26.7.2024

JE SBĚRNÝ DVŮR Z DŮVODU ČERPÁNÍ DOVOLENÉ UZAVŘEN.

 

 

Slavnostní otevření Loketských stezek 2021

Loketské městské lesy s.r.o. a partner projektu Technické služby Loket s.r.o.

v úterý 13.9.2022 slavnostně otevřely Loketské stezky.

Poděkování za spolupráci patří MAS Sokolovsko za podporu při realizování projektu.

Budoucím návštěvníkům přejeme mnoho příjemných zážitků v příměstských lesích a krásné výhledy na město.

Loketské stezky 2021

 

Loketské městské lesy s.r.o. děkují za podporu při realizaci projektu:

Loketské stezky 2021

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 prostřednictvím metody SCLLD, kterou administruje MAS Sokolovsko o.p.s. 

Program je zařazen do operace 19.2.1. Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje Fiche 6 -Rozvoj rekreačních funkcí lesa, registrační číslo žádosti 21/005/19210/341/078/001461.

Cílem projektu je posílení nabídky místních rekreačních možností v návštěvnicky oblíbené lokalitě Loketských lesních stezek, zvýšení bezpečnosti návštěvníků lesa prostřednictvím vybudování ochranného zábradlí a umístění interaktivních prvků s populárně vzdělávací funkcí. Celkem bylo zbudováno 500 m ochranného zábradlí, umístěno turistické odpočívadlo a lavičky, interaktivní prvky a naučné tabule. 

Loketské městské lesy s.r.o. děkují MAS Sokolovsko spolupráci.

 

 

Stavební úpravy lesní cesty Hrušková Etapa I.

 

 

Loketské městské lesy s.r.o. děkují za podporu při realizaci projektu:

Stavební úpravy lesní cesty „Hrušková“ Etapa I.,

který byl realizován v rámci operace Lesnická infrastruktura,

jejímž cílem jsou investice do budování a rekonstrukcí lesnické infrastruktury. 

Projekt je spolufinancován  prostřednictvím Státního zemědělského investičního fondu v rámci 11. kola příjmu žádostí,  registrační číslo žádosti: 20/011/0432b/341/002656.

Délka opraveného úseku činí celkem 1573 m, hlavním přínosem rekonstrukce lesní cesty je zlepšení přístupnosti lesních porostů z hlediska zvýšení efektivity obhospodařování lesních porostů, předcházení vzniku a rychlejší eliminace následků kůrovcové kalamity. Dalším přínosem projektu je zvýšení rekreační funkce lesa v turisticky atraktivní lokalitě.

 

Den otevřených lesů

 Loketské městské lesy Vás srdečně zvou


Termín konání: 18.6.2022

Místo: Dvory 31, Loket,  Sídlo společnosti „Supí potok“

Zažijte lesy jinak. Pohledem jejich vlastníků, kteří o něm vědí nejvíc, protože se o svůj les starají a rozumí mu. Prožijte příjemný víkendový den s rodinou nebo přáteli v lese v blízkém okolí.

Program

10:00 hod Oficiální zahájení akce trubači SLŠ Žlutice

10:05 hod Úvodní slovo odborného lesního hospodáře (představení lesních majetků, způsob hospodaření, místní fauna a flóra)

10:30 hod Komentované ukázky:

  • Přibližování železným koněm
  • Technika – vyvážečka, manipulace odvozní soupravy
  • Stromolezectví
  • Laserová střelnice
  • 13:00 hod Představení dravců SLŠ
  • Prezentace SLŠ Žlutice – trenažer harwestoru, 3D tiskárna, představení jednotlivých studijních oborů s názornou ukázkou

13:30 hod Myslivecká naučná stezka

Soutěže: v sekání dřeva, skákání v pytlích, hod na terče, chůze na chůdách

15:00 hod Oficiální konec akce odtroubí trubači SLŠ Žlutice

V průběhu je zajištěno občerstvení + (opékání buřtů)

Hlavními cíli jsou:

Přiblížit veřejnosti práci a priority nestátních vlastníků lesů.

Ukázat principy trvale udržitelného hospodaření v lese a jejich důležitost pro vyrovnání se s dopady klimatické změny.

Připomenout, co vlastníci prostřednictvím svého majetku poskytují celé společnosti.

O lese

Město Loket je a bylo významným vlastníkem lesů již od 13.století. Loketské městské lesy s.r.o. v současné právní formě vznikly roku 1997.

Loketské městské lesy s.r.o. v lese hospodaří praxí tradičního lesníka, zároveň implementují nové technologie do běžné lesnické praxe a uchovávají vědomosti a tradice, které se snaží předávat dalším generacím lesníků. O porosty pečujeme v rámci trvale obnovitelného hospodaření s cílem co nejmenších zásahů do lesního systému a využitím biodynamiky porostů, s využitím přirozené obnovy lesů v zastoupení jak hospodářských, tak melioračních dřevin v přirozeném poměru daného místními podmínkami. Více jak polovina lesních majetků je zahrnuta do lesů zvláštního určení (CHKO Slavkovský les, přírodní památky, lesy se zvýšenou půdoochranou a vodoochranou funkcí). Mimo lesnictví se zabýváme myslivostí, zemědělskou činností, prodejem řeziva a surového dříví, balneologií, kde výstupem je certifikovaný balneologický materiál z Krásenského rašeliniště používaný v lázeňství.

Rekonstrukce sídla Supí potok

Projekt REKONSTRUKCE SÍDLA SUPÍ POTOK – ÚSPORY ENERGIE je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je snížení energetické náročnosti objektu. Dojde k instalaci tepelných čerpadel, zateplení obvodových stěn, podlah, střechy a výměny otvorů. Ekonomickým přínosem je úspora provozních nákladů. Ekologickým přínosem je snížení spotřeby energií, a tudíž snížení produkce emisí.

Číst více

Stavební úpravy lesní cesty Supí potok

Lokterské městské lesy s.r.o. děkují za podporu při realizaci projektu Stavební úpravy lesní cesty „Supí potok“, který je spolufinancován Evropskou unií z Programu rozvoje venkova 2014 – 2020 prostřednictvím metody CLLD, kterou administruje MASS Sokolovsko o.p.s.

Číst více