Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Den otevřených lesů

 Loketské městské lesy Vás srdečně zvou


Termín konání: 18.6.2022

Místo: Dvory 31, Loket,  Sídlo společnosti „Supí potok“

Zažijte lesy jinak. Pohledem jejich vlastníků, kteří o něm vědí nejvíc, protože se o svůj les starají a rozumí mu. Prožijte příjemný víkendový den s rodinou nebo přáteli v lese v blízkém okolí.

Program

10:00 hod Oficiální zahájení akce trubači SLŠ Žlutice

10:05 hod Úvodní slovo odborného lesního hospodáře (představení lesních majetků, způsob hospodaření, místní fauna a flóra)

10:30 hod Komentované ukázky:

  • Přibližování železným koněm
  • Technika – vyvážečka, manipulace odvozní soupravy
  • Stromolezectví
  • Laserová střelnice
  • 13:00 hod Představení dravců SLŠ
  • Prezentace SLŠ Žlutice – trenažer harwestoru, 3D tiskárna, představení jednotlivých studijních oborů s názornou ukázkou

13:30 hod Myslivecká naučná stezka

Soutěže: v sekání dřeva, skákání v pytlích, hod na terče, chůze na chůdách

15:00 hod Oficiální konec akce odtroubí trubači SLŠ Žlutice

V průběhu je zajištěno občerstvení + (opékání buřtů)

Hlavními cíli jsou:

Přiblížit veřejnosti práci a priority nestátních vlastníků lesů.

Ukázat principy trvale udržitelného hospodaření v lese a jejich důležitost pro vyrovnání se s dopady klimatické změny.

Připomenout, co vlastníci prostřednictvím svého majetku poskytují celé společnosti.

O lese

Město Loket je a bylo významným vlastníkem lesů již od 13.století. Loketské městské lesy s.r.o. v současné právní formě vznikly roku 1997.

Loketské městské lesy s.r.o. v lese hospodaří praxí tradičního lesníka, zároveň implementují nové technologie do běžné lesnické praxe a uchovávají vědomosti a tradice, které se snaží předávat dalším generacím lesníků. O porosty pečujeme v rámci trvale obnovitelného hospodaření s cílem co nejmenších zásahů do lesního systému a využitím biodynamiky porostů, s využitím přirozené obnovy lesů v zastoupení jak hospodářských, tak melioračních dřevin v přirozeném poměru daného místními podmínkami. Více jak polovina lesních majetků je zahrnuta do lesů zvláštního určení (CHKO Slavkovský les, přírodní památky, lesy se zvýšenou půdoochranou a vodoochranou funkcí). Mimo lesnictví se zabýváme myslivostí, zemědělskou činností, prodejem řeziva a surového dříví, balneologií, kde výstupem je certifikovaný balneologický materiál z Krásenského rašeliniště používaný v lázeňství.