Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Stavební úpravy lesní cesty Supí potok

Loketské městské lesy s.r.o. děkují za podporu při realizaci projektu Stavební úpravy lesní cesty „Supí potok“, který je spolufinancován Evropskou unií z Programu rozvoje venkova 2014 – 2020 prostřednictvím metody CLLD, kterou administruje MASS Sokolovsko o.p.s.


Program je zařazen do Operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje Fiche 3 – Podpora lesnictví.

Lesní cesta „Supí potok“ se nachází v katastrálních územích Dvory u Lokte a Nadlesí.